loader image

Descobreix

Com treballem

 

Les 3 fases: El projecte, la instal·lació i el manteniment

FASE 1: EL PROJECTE

Anàlisi

Un cop realitzat el primer contacte entre l’Ajuntament i ControlCat, el nostre equip format per tècnics i enginyers es desplaça per realitzar una visita tècnica. En aquesta visita s’analitza la problemàtica personal del municipi i s’estableixen els passos a seguir.

Estudi

Amb la informació obtinguda durant la primera visita, el nostre equip especialitzat redacta un informe personalitzat estudiant la problemàtica on es detalla la informació tècnica i econòmica del projecte.

Durant aquesta fase d’estudi, es realitzen diverses visites als punts on aniran instal·lats els equipaments per realitzar un estudi complet i real.

Aquest informe s’actualitzarà a mesura que s’analitzen les condicions i característiques del municipi com ara el relleu geogràfic, l’extensió, la connectivitat establerta prèviament, urbanisme, entre d’altres.

Proposta

Una vegada fet l’estudi de la problemàtica, es realitza una reunió per fer la proposta final del projecte amb el pressupost adient i obtenir un feedback per part del responsables de la gestió del cas al municipi.

Implantació coordinada de tècnics, formació del personal, configuració i activació de tots els equipaments instal·lats,

FASE 2: LA INSTAL·LACIÓ

Implantació

Un cop aprovada la proposta o aprovat el feedback pertinent a l’estudi realitzat per ControlCat, es comença a implantar i a dur a terme el desplegament dels equipaments.

El temps d’implantació dels nostres equipaments varia segons l’extensió del projecte, però sol estar enllestit com a màxim en dues jornades laborals.
Aquesta fase està coordinada amb els nostres experts interns juntament amb els equips tècnics de l’ajuntament per tal de garantir una implantació eficient per les dues parts.

Activació

En aquesta fase es realitza l’activació de tots els equipaments necessaris instal·lats prèviament com ara les activacions dels softwares o de les infraestructures digitals de les càmeres.
A partir d’aquest moment, la ciutadania, les empreses i entitats públiques i els cossos de seguretat del municipi, ja poden gaudir del sistema implantat per ControlCat.

FASE 3: TRANQUIL·LITAT

Manteniment

Tot projecte instal·lat per ControlCat disposa d’un ampli equip tècnic professional per tal de solucionar tota incidència que pugui derivar-se durant l’activitat dels nostres dispositius. D’aquesta manera es proporciona un manteniment preventiu, correctiu i proactiu per tal de resoldre i evitar problemàtiques en un espai de temps immediat.

SOFTWARE

CIBERSEGURETAT

VIDEOVIGILÀNCIA

LEGALITZACIÓ

TELECOMUNICACIONS

MANTENIMENT

LEGALITZACIÓ

Descobreix

Com treballem

 

Les 3 fases: El projecte, la instal·lació i el manteniment

FASE 1: EL PROJECTE

Anàlisi

Un cop realitzat el primer contacte entre l’Ajuntament i ControlCat, el nostre equip format per tècnics i enginyers es desplaça per realitzar una visita tècnica. En aquesta visita s’analitza la problemàtica personal del municipi i s’estableixen els passos a seguir.

Estudi

Amb la informació obtinguda durant la primera visita, el nostre equip especialitzat redacta un informe personalitzat estudiant la problemàtica on es detalla la informació tècnica i econòmica del projecte.

Durant aquesta fase d’estudi, es realitzen diverses visites als punts on aniran instal·lats els equipaments per realitzar un estudi complet i real.

Aquest informe s’actualitzarà a mesura que s’analitzen les condicions i característiques del municipi com ara el relleu geogràfic, l’extensió, la connectivitat establerta prèviament, urbanisme, entre d’altres.

Proposta

Una vegada fet l’estudi de la problemàtica, es realitza una reunió per fer la proposta final del projecte amb el pressupost adient i obtenir un feedback per part del responsables de la gestió del cas al municipi.

Implantació coordinada de tècnics, formació del personal, configuració i activació de tots els equipaments instal·lats,

FASE 2: LA INSTAL·LACIÓ

Implantació

Un cop aprovada la proposta o aprovat el feedback pertinent a l’estudi realitzat per ControlCat, es comença a implantar i a dur a terme el desplegament dels equipaments.

El temps d’implantació dels nostres equipaments varia segons l’extensió del projecte, però sol estar enllestit com a màxim en dues jornades laborals.
Aquesta fase està coordinada amb els nostres experts interns juntament amb els equips tècnics de l’ajuntament per tal de garantir una implantació eficient per les dues parts.

Activació

En aquesta fase es realitza l’activació de tots els equipaments necessaris instal·lats prèviament com ara les activacions dels softwares o de les infraestructures digitals de les càmeres.
A partir d’aquest moment, la ciutadania, les empreses i entitats públiques i els cossos de seguretat del municipi, ja poden gaudir del sistema implantat per ControlCat.

FASE 3: TRANQUIL·LITAT

Manteniment

Tot projecte instal·lat per ControlCat disposa d’un ampli equip tècnic professional per tal de solucionar tota incidència que pugui derivar-se durant l’activitat dels nostres dispositius. D’aquesta manera es proporciona un manteniment preventiu, correctiu i proactiu per tal de resoldre i evitar problemàtiques en un espai de temps immediat.

SOFTWARE

CIBERSEGURETAT

VIDEOVIGILÀNCIA

LEGALITZACIÓ

TELECOMUNICACIONS

MANTENIMENT

LEGALITZACIÓ