ControlCat Intelligent Security

El nostre Software propi

 

La plataforma definitiva per gestionar la mobilitat responsable i respectuosa amb el medi ambient dels municipis. 

Equip ControlCat

El CIS

El software ControlCat Intelligent Security (o també anomenat CIS) és una plataforma de gestió de reconeixement de matrícules, de visualització de càmeres en directe, control d’accessos i infraccions.

El nostre software propi

El software ControlCat Intelligent Security (o també anomenat CIS) és una plataforma de gestió de reconeixement de matrícules, de visualització de càmeres en directe, control d’accessos i infraccions.

Què aporta el CIS?

Una gestió unificada dels sistemes de videovigilància municipal oferint, al mateix temps, una òptima flexibilitat en la configuració i el desenvolupament en funció de les necessitats dels Cossos de Seguretat i els Serveis Tècnics de l'Ajuntament puguin anar requerint amb el transcurs del temps.

Les seves principals funcions

Registre de tots els vehicles que circulen pel municipi i les seves dades. També és possible realitzar cerques avançades i filtratges.

Visualització en directe de les imatges dels diferents punts on es troben instal·lades les càmeres.

Creació de llistes blanques i negres, en funció de les alertes que el sistema rep:  Llistes negres recepció d'avisos automàtics de vehicles amb interés policial. Llistes blanques pel control d'accés a zones de trànsit restringit. Per exemple: zones peatonals o nuclis urbans.

Permet realitzar desenvolupaments fets a mida i integrar noves funcionalitats, com la d'una Zona de Baixes Emisions al CIS. Les seves principals funcions són: captació de matrícules, enviament dels registres, recol·lecció de propostes i gestió de sancions

A partir de tota la informació que el sistema va guardant a la seva base de dades, es poden agrupar les dades en diferents gràfics i visualitzar estadístiques personalitzades i informes, sempre amb els filtres que l'usuari desitgi. Aquestes dades són molt valuoses, ja que les entitats públiques poden prendre decisions envers la mobilitat dels seus municipis analitzant les dades recollides.

Permet gestionar els usuaris que tenen accés amb diferents permissos tot mantenint l'estricte seguretat del sistema.

Totes les dades són tractades de forma totalment segura i complint les estrictes normatives de protecció de dades.