Les telecomunicacions, un pilar esencial

La gran importància de les telecomunicacions després de la crisi del Covid-19.

Cada any, des de 1969, el 17 de Maig es celebra el dia mundial de les telecomunicacions i la societat de la informació. Aquestes jornades, tenen com a principal objectiu potenciar les oportunitats que ofereixen les Tecnologíes de la Informació i Comunicació en els diferents països i poder acabar amb la coneguda “gireta digital”. Enguany, aquest dia mundial té com a lema 'Facilitar la transformació digital en temps difícils'. I és que la crisi provocada per la covid-19 ha subratllat el paper fonamental de les TIC per al benestar de la societat a llarg termini i ha posat de manifest la marcada desigualtat que existeix entre països, així com a escala nacional, en el pla digital. El secretari general de la UIT, Houlin Zhao, afirma que la societat de la informació s’ha convertit en un dels principals factors de defensa davant la Covid-19 i afirmava que el passat 17 de Maig sería una oportunitat per a enfortir les estratègies nacionals per al desenvolupament de les TIC, implementar polítiques intel·ligents i mesures efectives per a fomentar les inversions en TIC i les competències digitals, i actualitzar els nostres serveis amb noves tecnologies, que van des de la IA fins al 5G, que són fonamentals per a l'economia digital", ressalta Zhao, qui incideix en què aquest moment de la història exigeix "cooperació i aliances".