CABRERA DE MAR | PROJECTE TIC MUNICIPAL

CABRERA DE MAR | PROJECTE TIC MUNICIPAL

PROJECTE TIC INTEGRAL

Implementació i manteniment d'un projecte TIC al municipi de Cabrera de Mar.

#cabrera #maresme #barcelona #seguretat #videovigilància #ciberseguretat #telecomunicacions #suport #sistemes #TIC

Ubicació: Cabrera de Mar, Maresme (Barcelona).

Descripció: El projecte consisteix en la implementació i el manteniment d'un projecte TIC integral al municipi de Cabrera de Mar. El pla inclou sistemes de videovigilància, xarxa de telecomunicacions i sistemes informàtics municipals actualitzats.

Beneficiari: Ajuntament de Cabrera de Mar, Policia Local, residents, empresaris i visitants.

Data: 2017

Estat: Operatiu

ControlCat a Cabrera de Mar

PROBLEMÀTICA

Xarxa de telecomunicacions municipal obsoleta i sistema de seguretat sense garanties de qualitat durant el seu servei.

El municipi necessitava un suport tècnic professional per mantenir les infraestructures.

OBJECTIUS

Establiment d’una xarxa municipal de telecomunicacions competent, coordinada i sostenible. Interconnexió i interacció de tots els sistemes TIC municipals (sistemes informàtics, videovigilància, xarxes, etc.) amb aquesta nova xarxa.

SOLUCIÓ

L’equip de ControlCat, desprès d’estudiar la problemàtica, va trobar la solució més adient pel municipi. Es van instal·lar 10 punts de videovigilància vinculats i controlats des de la seu de la Policia Local.

Al projecte també es va incloure el desplegament d’una xarxa de telecomunicacions PmP amb un manteniment i suport integrals, coordinant les actuacions per tal d’aconseguir una xarxa municipal de telecomunicacions i seguretat competent, actualitzada i sostenible.

Posteriorment a la instal·lació, es va dur a terme una formació del personal responsable de la Policia Local.

ACTIVACIÓ

Activació del servei d'atenció d'incidències de manera ininterrompuda, donant suport al personal de la Policia Local i realitzant un manteniment preventiu, reactiu i proactiu per part dels tècnics de ControlCat.