PROJECTE TIC MUNICIPAL INTEGRAL: TELECOMUNICACIONS, VIDEOVIGILÀNCIA I SISTEMES INFORMÀTICS

Implementar i mantenir un projecte TIC al municipi de Cabrera de Mar

#seguretatmunicipal #videovigilància #ciberseguretat #telecomunicacions #manteniment #suport #sistemesinformàtics #projectetic #cabrerademar #maresme #controlmunicipal #sistemavideovigilància

FITXA TÈCNICA

Població: Cabrera de Mar (Maresme)

Descripció: El projecte consisteix en implementar i mantenir un projecte TIC al municipi de Cabrera de Mar. El pla inclou sistemes de videovigilància, xarxa de telecomunicacions i sistemes informàtics municipals actualitzats.

Beneficiari: Ajuntament de Cabrera de Mar, habitants de Cabrera de Mar, empresaris de Cabrera de Mar, Turistes i Policia Local.

Ubicació: Cabrera de Mar, Maresme (Barcelona).

Dates: 2017

Estat: Plenament operatiu

El Punt Avui Foto: Lluis Martínez Matallana

PROBLEMÀTICA

La xarxa de telecomunicacions del municipi estava obsoleta i el sistema de seguretat municipal no donava garanties de qualitat durant el seu servei.

El municipi necessitava un suport tècnic professional per mantenir les infraestructures.

OBJECTIUS

Establiment d’una xarxa municipal de telecomunicacions competent, coordinada i sostenible. Interconnexió i interacció de tots els sistemes TIC municipals (sistemes informàtics, videovigilància, xarxes, etc.).

SOLUCIÓ

L’equip de ControlCat, desprès d’estudiar la problemàtica, va trobar la solució més adient pel municipi. Va instal·lar 10 punts de videovigilància arreu del municipi tot vinculat i controlat a través de la Policia Local. Al projecte, també es va incloure el desplegament d’una xarxa de telecomunicacions PmP amb un manteniment i suport integral i coordinat per tal d’aconseguir una xarxa municipal de telecomunicacions i seguretat competent, actualitzada i sostenible.

Posteriorment a la instal·lació, es va dur a terme una formació del personal responsable de la Policia Local.

ACTIVACIÓ

Després del desplegament, es va dur a terme una formació del personal responsable de la Policia Local i es va procedir a iniciar el manteniment.