INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE TELECOMUNICACIONS

Creació d’una infraestructura de telecomunicacions arreu del municipi

#Telecomunicacions #Wifi #SmartWifi #Matadepera #VallesOccidental #Barcelona
#xarxes #wifigratuit #freewifi #wifipublic

FITXA TÈCNICA

Població: Matadepera (Vallès Occidental)

Descripció: Creació d’una infraestructura de telecomunicacions arreu del municipi amb l’objectiu de ser dotada de serveis wifi gratuït posteriorment.

Beneficiari: Ajuntament Matadepera, habitants de Matadepera, empresaris de Matadepera, Policia local de Matadepera.

Ubicació: Matadepera, Vallès Occidental (Barcelona).

Dates: 2019

Estat: Programat

PROBLEMÀTICA

Absència de infraestructures de telecomunicacions capaces de suportar i oferir un bon servei de xarxa d’internet competent i de qualitat.

OBJECTIUS

Dotar a la població de Matadepera d’una xarxa de telecomunicacions vàlida per oferir un servei Wifi amb garanties.

SOLUCIÓ

Després d’un estudi exhaustiu sobre l’estat de l’equipament anterior, l’equip tècnic de ControlCat va proposar el desplegament d’una infraestructura de telecomunicacions per tot el municipi.

ACTIVACIÓ

En coordinació amb els responsables TI del Ajuntament, es realitza una auditoria prèvia de tot el parc informàtic per verificar l’estat del sistema i detectar possibles incidències amb equips, software, telecomunicacions i operativa per part dels usuaris.

Amb la informació d'auditoria i inventari resultant, es crea un mapa de monitorització SNMP que inclou tots els equips que intervenen en el sistema informàtic de l’ajuntament (servidors, ordinadors, impressores, copiadores, Switchos, routers, firewall,antenes , càmeres, etc.).

Un cop detectades i solucionades les incidències, es procedirà a la instal·lació de les infraestructures físiques.

Posteriorment es procedirà a dotar a aquesta xarxa de serveis Wifi (tardor 2018).

L'Ajuntament ho veu com una via de promoció dels serveis turístics de la ciutat, i amb molt d’orgull podem dir que el turisme a Mataró ja no és una cosa aliena sinó que forma part de la ciutat.

Dolors Guillén
Regidora de Promoció Econòmica i Innovació.