ControlCat

SISTEMA DE TELECOMUNICACIONS

Creació d'una infraestructura de telecomunicacions arreu del municipi de Matadepera.

#matadepera #vallesoccidental #barcelona #xarxes #telecomunicacions #wifi

Ubicació: Matadepera, Vallès Occidental (Barcelona).

Descripció: Creació d’una infraestructura de telecomunicacions arreu del municipi amb l’objectiu de ser dotada de serveis wifi gratuït de manera posterior.

Beneficiari: Ajuntament Matadepera, residents, visitants i empresaris.

Data: 2019

Estat: Programat

ControlCat a Matadepera
ControlCat a Matadepera

PROBLEMÀTICA

Absència d'infraestructures de telecomunicacions capaces de suportar i oferir un servei de xarxa d’internet competent i de qualitat.

OBJECTIUS

Dotar a la població de Matadepera d’una xarxa de telecomunicacions vàlida per oferir un servei wifi amb garanties.

SOLUCIÓ

Després d’un estudi exhaustiu sobre l’estat de l’equipament anterior, l’equip tècnic proposa el desplegament d’una infraestructura de telecomunicacions per tot el municipi.

ACTIVACIÓ

En coordinació amb els responsables TI de l'Ajuntament, es realitza una auditoria prèvia de tot el parc informàtic per tal de verificar l’estat del sistema i detectar possibles anomalies amb equips, software, telecomunicacions i operativa per part dels usuaris.

Amb la informació d'auditoria i inventari resultant, es crea un mapa de monitorització SNMP que inclou tots els equips que intervenen en el sistema informàtic de l’ajuntament (servidors, ordinadors, impressores, copiadores, Switchos, routers, firewall,antenes , càmeres, etc.).

Un cop detectades i solucionades les incidències, es procedirà a la instal·lació de les infraestructures físiques.

Posteriorment es procedirà a dotar a aquesta xarxa de serveis wifi (tardor 2018).