XARXA DE TELECOMUNICACIONS LLAVANERES

Desplegament de la xarxa de telecomunicacions municipal i implantació de diferents solucions tecnològiques

#xarxa #Telecomunicacions #WIMAX #WIFI #VOIP # LAN #Llavaneres #Maresme

FITXA TÈCNICA

Població: Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)

Descripció: Instal·lació d’una xarxa de telecomunicacions basada en tecnologia WIMAX al municipi. Instal·lació d’un centre de control ubicat a l’Ajuntament i antenes PTP col·locades a Policia Local, Biblioteca, Casal Jove, Can Carlat, Torre TELCO. Posteriorment es procedeix a la implementació de les següents tecnologies: Ciberseguretat, WIFI, LAN, VOIP i G Suite.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Ubicació: Sant Andreu de Llavaneres, Maresme (Barcelona)

Dates: Febrer 2016

Estat: Plenament operatiu

PROBLEMÀTICA

Absència de xarxa de telecomunicacions municipal i necessitat d’interconnectar i comunicar els edificis públics del municipi amb tecnologies Ciberseguretat, WIFI, LAN, VOIP i G Suite.

OBJECTIUS

Connexió, comunicació i àgil intercanvi d’informació entre el conjunt dels edificis públics propietat o gestionats per l’Ajuntament. Desplegament d’una xarxa solvent, sostenible i útil.

 • Millora de la productivitat dels funcionaris.
 • Millora dels serveis de cara al ciutadà.

SOLUCIÓ

Implantació d’una xaxa de telecomunicacions basada en la tecnologia WIMAX. Concretament s’instal·laria un sistema d’antenes PTP interconnectades. Posteriorment s’implementarien les tecnologies sol·licitades.

ACTIVACIÓ

Un cop desplegat el sistema, es procedeix a aplicar les solucions tecnològiques següents:

 • Creació d’una Xarxa LAN corporativa
 • Ajuntament (ordinadors, perifèrics, servidors, apliacions corporatives)
 • Creació d’una Xarxa MAN corporativa Ajuntament (Xarxa global inclöent seus connectades)
 • Creació d’una Xarxa WLAN. Wifi d’us corporatiu en espais interiors i wifi de convidats securitzada .
 • Creació d’una xarxa de VeuIP / VOIP.
 • Telefonia Ajuntament i Seus
 • Xarxa Ràdio Freqüència de seguretat ciutadana amb càmeres de vídeo vigilància amb gravació d’imatges.
 • Subministrament de la llicència Google G Suite per a l’Ajuntament.
 • Instal·lació del software de ciberseguretat al centre de control.
 • Formació, manteniment i gestió d’incidències online i presencials.

L'Ajuntament ho veu com una via de promoció dels serveis turístics de la ciutat, i amb molt d’orgull podem dir que el turisme a Mataró ja no és una cosa aliena sinó que forma part de la ciutat.

Josep Lluís Valentín
Secretari de l’Ajuntament