SISTEMA DE SEGURETAT CIUTADANA

Subministrament i instal·lació d'un sistema de videovigilància amb lectura de matrícules a Vacarisses.

#videovigilància #seguretat #ALPR #vacarisses #vallèsoccidental #barcelona #lectura #matrícules

Ubicació: Vacarisses, Vallès Occidental (Barcelona).

Descripció: Subministrament i instal·lació d'un sistema de videovigilància amb lectura de matrícules al municipi de Vacarisses.

Beneficiari: Ajuntament de Vacarisses, Policia Local, residents, visitants i empresaris.

Data: 2019

Estat: Operatiu

ControlCat a Vacarisses

PROBLEMÀTICA

El municipi de Vacarisses no disposa de la infraestructura tecnològica necessària per a poder implementar una sèrie de mecanismes que contribueixin a fer de la vila una localitat més segura.

OBJECTIUS

Implementació d'un sistema de lectura de matrícules a les zones habitades del municipi, enregistrament simultani i en temps real de les seves imatges, i poder dotar a la Policia Local d’un sistema de videovigilància per poder fer un seguiment real a fi de donar una millor resposta a la ciutadania.

ACTIVACIÓ

Instal·lació de l’equipament necessari per a poder controlar les zones designades per l'Ajuntament i la Policia Local, incloent mesures de respecte amb el medi ambient, una metodologia de treball àgil i una interacció Ajuntament-ControlCat ràpida i fluïda.

SOLUCIÓ

Subministrament, instal·lació, configuració i legalització de 5 punts de control de seguretat ciutadana amb reconeixement automatitzat de matrícules, així com un servei de hosting del sistema de control al núvol i un servei de manteniment preventiu i correctiu del sistema. L’abast del projecte contempla, en l’àmbit tecnològic:

♦ Càmeres i dispositius de reconeixement de plaques de matrícules.

♦ Llicències de software que s’escaiguin.

♦ Desplegament de xarxa de comunicacions.

♦ Electrònica de xarxa.

♦ Sistemes d’alimentació ininterrompuda, avisos, etc.

La posada en marxa d'aquest sistema permetrà la identificació automàtica i permanent de vehicles que facilitarà la intervenció proactiva de la Policia Local

Junta de Govern
Ajuntament de Vacarisses
× Escriu-nos per WhatsApp