SISTEMA DE SEGURETAT CIUTADANA I VIDEOVIGILÀNCIA

Instal·lació d'un sistema de videovigilància a la prefactura de la Policia Local, col·locació de zones de vigilància i lectura de matrícules pel municipi i instal·lació d'un sistema de seguretat a una zona delictiva

#videovigilància #seguretat #arenysdemunt #maresme #barcelona #lectura #matrícules

Arenys de Munt

Ubicació: Arenys de Munt, Maresme (Barcelona).

Descripció: Instal·lació d'un sistema de videovigilància a la prefactura de la Policia Local, col·locació de zones de vigilància i lectura de matrícules pel municipi i instal·lació d'un sistema de seguretat a una zona delictiva.

Beneficiari: Ajuntament d'Arenys de Munt, Policia Local, residents, visitants i empresaris.

Data: 2020

Estat: Operatiu

PROBLEMÀTICA

La seu de la Policia Local d'Arenys de Munt no disposava d'un bon sistema de videovigilància. No es tenia un bon control dels vehicles que circulaven pel municipi.

Per altra banda, en una zona del muncipi es realitzaven abocaments il·legals.

 

OBJECTIUS

Disposar d'un sistema de videovigilància de la seu de la Policia Local més modern i eficient. Poder controlar, a temps real, diversos punts del municipi i un sistema de lectura de matrícules i, per últim, facilitar les tasques de la Policia Local a l'hora de controlar una zona on es realitzaven abocaments il·legals.

SOLUCIÓ

La solució que vam oferir des de ControlCat va ser la implementació d'un sistema de lectura de matrícules a diverses zones del municipi, enregistrament simultani i en temps real de les seves imatges, instal·lació d'un sistema de videovigilància a la seu de la Policia local i col·locació d'un sistema de seguretat en la zona delictiva, etc.

Altres casos d'èxit

Mollet del Vallès

Cabrera de Mar

Barberà del Vallès

PROBLEMÀTICA

La seu de la Policia Local d'Arenys de Munt no disposava d'un bon sistema de videovigilància. No es tenia un bon control dels vehicles que circulaven pel municipi.

Per altra banda, en ina zona del muncipi es realitzaven abocaments il·legals.

 

OBJECTIUS

Disposar d'un sistema de videovigilància de la seu de la Policia Local més modern i eficient. Poder controlar, a temps real, diversos punts del municipi i un sistema de lectura de matrícules i, per últim, facilitar les tasques de la Policia Local a l'hora de controlar una zona on es realitzaven abocaments il·legals.

SOLUCIÓ

La solució que vam oferir des de ControlCat va ser la implementació d'un sistema de lectura de matrícules a diverses zones del municipi, enregistrament simultani i en temps real de les seves imatges, instal·lació d'un sistema de videovigilància a la seu de la Policia local i col·locació d'un sistema de seguretat en la zona delictiva, etc.

Altres casos d'èxit

Mollet del Vallès

Sant Vicenç de Montalt

Sant Andreu de Llavaneres

PROBLEMÀTICA

La seu de la Policia Local d'Arenys de Munt no disposava d'un bon sistema de videovigilància. No es tenia un bon control dels vehicles que circulaven pel municipi.

Per altra banda, en ina zona del muncipi es realitzaven abocaments il·legals.

OBJECTIUS

Disposar d'un sistema de videovigilància de la seu de la Policia Local més modern i eficient. Poder controlar, a temps real, diversos punts del municipi i un sistema de lectura de matrícules i, per últim, facilitar les tasques de la Policia Local a l'hora de controlar una zona on es realitzaven abocaments il·legals.

SOLUCIÓ

La solució que vam oferir des de ControlCat va ser la implementació d'un sistema de lectura de matrícules a diverses zones del municipi, enregistrament simultani i en temps real de les seves imatges, instal·lació d'un sistema de videovigilància a la seu de la Policia local i col·locació d'un sistema de seguretat en la zona delictiva, etc.

Altres casos d'èxit

Mollet del Vallès

Cabrera de Mar

Barberà del Vallès