PROJECTE TIC INTEGRAL

Implementació i manteniment d'un projecte TIC al municipi de Cabrera de Mar.

#cabrera #maresme #barcelona #seguretat #videovigilància #ciberseguretat #telecomunicacions #suport #sistemes #TIC

PROBLEMÀTICA

Xarxa de telecomunicacions municipal obsoleta i sistema de seguretat sense garanties de qualitat durant el seu servei.

El municipi necessitava un suport tècnic professional per mantenir les infraestructures.

OBJECTIUS

Instal·lació d’una xarxa municipal de telecomunicacions competent, coordinada i sostenible. Interconnexió i interacció de tots els sistemes TIC municipals (sistemes informàtics, videovigilància, xarxes, etc.) amb aquesta nova xarxa.

SOLUCIÓ

L’equip de ControlCat, desprès d’estudiar la problemàtica, va trobar la solució més adient pel municipi. Es va desplegar una xarxa de telecomunicacions PmP amb un manteniment i suport integrals, coordinant les actuacions per tal d’aconseguir una xarxa municipal de telecomunicacions i seguretat competent, actualitzada i sostenible.

Cabrera de Mar

Ubicació: Cabrera de Mar, Maresme (Barcelona).

Descripció: El projecte consisteix en la implementació i el manteniment d'un projecte TIC integral al municipi de Cabrera de Mar.

Beneficiari: Ajuntament de Cabrera de Mar, Policia Local, residents, empresaris i visitants.

Data: 2017

Estat: Operatiu

PROBLEMÀTICA

Xarxa de telecomunicacions municipal obsoleta i sistema de seguretat sense garanties de qualitat durant el seu servei.

El municipi necessitava un suport tècnic professional per mantenir les infraestructures.

 

OBJECTIUS

Instal·lació d’una xarxa municipal de telecomunicacions competent, coordinada i sostenible. Interconnexió i interacció de tots els sistemes TIC municipals (sistemes informàtics, videovigilància, xarxes, etc.) amb aquesta nova xarxa.

SOLUCIÓ

L’equip de ControlCat, desprès d’estudiar la problemàtica, va trobar la solució més adient pel municipi. Es va desplegar una xarxa de telecomunicacions PmP amb un manteniment i suport integrals, coordinant les actuacions per tal d’aconseguir una xarxa municipal de telecomunicacions i seguretat competent, actualitzada i sostenible.c.

Altres casos d'èxit

Sant Andreu de Llavaneres

Sant Antoni de Vilamajor

L'Ametlla del Vallès

PROBLEMÀTICA

Xarxa de telecomunicacions municipal obsoleta i sistema de seguretat sense garanties de qualitat durant el seu servei.

El municipi necessitava un suport tècnic professional per mantenir les infraestructures.

 

 

OBJECTIUS

Instal·lació d’una xarxa municipal de telecomunicacions competent, coordinada i sostenible. Interconnexió i interacció de tots els sistemes TIC municipals (sistemes informàtics, videovigilància, xarxes, etc.) amb aquesta nova xarxa.

SOLUCIÓ

L’equip de ControlCat, desprès d’estudiar la problemàtica, va trobar la solució més adient pel municipi. Es va desplegar una xarxa de telecomunicacions PmP amb un manteniment i suport integrals, coordinant les actuacions per tal d’aconseguir una xarxa municipal de telecomunicacions i seguretat competent, actualitzada i sostenible.c.

Altres casos d'èxit

Edifici de Santa Caterina

Mollet del Vallès

Sant Andreu de Llavaneres

PROBLEMÀTICA

Xarxa de telecomunicacions municipal obsoleta i sistema de seguretat sense garanties de qualitat durant el seu servei.

El municipi necessitava un suport tècnic professional per mantenir les infraestructures.

 

OBJECTIUS

Instal·lació d’una xarxa municipal de telecomunicacions competent, coordinada i sostenible. Interconnexió i interacció de tots els sistemes TIC municipals (sistemes informàtics, videovigilància, xarxes, etc.) amb aquesta nova xarxa.

SOLUCIÓ

L’equip de ControlCat, desprès d’estudiar la problemàtica, va trobar la solució més adient pel municipi. Es va desplegar una xarxa de telecomunicacions PmP amb un manteniment i suport integrals, coordinant les actuacions per tal d’aconseguir una xarxa municipal de telecomunicacions i seguretat competent, actualitzada i sostenible.c.

Altres casos d'èxit

Mollet del Vallès

Sant Antoni de Vilamajor

Sant Andreu de Llavaneres

PROBLEMÀTICA

Xarxa de telecomunicacions municipal obsoleta i sistema de seguretat sense garanties de qualitat durant el seu servei.

El municipi necessitava un suport tècnic professional per mantenir les infraestructures.

OBJECTIUS

Instal·lació d’una xarxa municipal de telecomunicacions competent, coordinada i sostenible. Interconnexió i interacció de tots els sistemes TIC municipals (sistemes informàtics, videovigilància, xarxes, etc.) amb aquesta nova xarxa.

SOLUCIÓ

L’equip de ControlCat, desprès d’estudiar la problemàtica, va trobar la solució més adient pel municipi. Es va desplegar una xarxa de telecomunicacions PmP amb un manteniment i suport integrals, coordinant les actuacions per tal d’aconseguir una xarxa municipal de telecomunicacions i seguretat competent, actualitzada i sostenible.

Altres casos d'èxit

Sant Antoni de Vilamajor

Cabrera de Mar

Barberà del Vallès