PROJECTE TIC INTEGRAL

Implementació i manteniment d'un projecte TIC al municipi de Cabrera de Mar.

#cabrera #maresme #barcelona #seguretat #videovigilància #ciberseguretat #telecomunicacions #suport #sistemes #TIC

Ubicació: Cabrera de Mar, Maresme (Barcelona).

Descripció: El projecte consisteix en la implementació i el manteniment d'un projecte TIC integral al municipi de Cabrera de Mar.

Beneficiari: Ajuntament de Cabrera de Mar, Policia Local, residents, empresaris i visitants.

Data: 2017

Estat: Operatiu

ControlCat a Cabrera de Mar

PROBLEMÀTICA

Xarxa de telecomunicacions municipal obsoleta i sistema de seguretat sense garanties de qualitat durant el seu servei.

El municipi necessitava un suport tècnic professional per mantenir les infraestructures.

OBJECTIUS

Instal·lació d’una xarxa municipal de telecomunicacions competent, coordinada i sostenible. Interconnexió i interacció de tots els sistemes TIC municipals (sistemes informàtics, videovigilància, xarxes, etc.) amb aquesta nova xarxa.

SOLUCIÓ

L’equip de ControlCat, desprès d’estudiar la problemàtica, va trobar la solució més adient pel municipi. Es va desplegar una xarxa de telecomunicacions PmP amb un manteniment i suport integrals, coordinant les actuacions per tal d’aconseguir una xarxa municipal de telecomunicacions i seguretat competent, actualitzada i sostenible.

Ubicació: Cabrera de Mar, Maresme (Barcelona).

Descripció: El projecte consisteix en la implementació i el manteniment d'un projecte TIC integral al municipi de Cabrera de Mar.

Beneficiari: Ajuntament de Cabrera de Mar, Policia Local, residents, empresaris i visitants.

Data: 2017

Estat: Operatiu

ControlCat a Cabrera de Mar

PROBLEMÀTICA

Xarxa de telecomunicacions municipal obsoleta i sistema de seguretat sense garanties de qualitat durant el seu servei.

El municipi necessitava un suport tècnic professional per mantenir les infraestructures.

OBJECTIUS

Instal·lació d’una xarxa municipal de telecomunicacions competent, coordinada i sostenible. Interconnexió i interacció de tots els sistemes TIC municipals (sistemes informàtics, videovigilància, xarxes, etc.) amb aquesta nova xarxa.

SOLUCIÓ

L’equip de ControlCat, desprès d’estudiar la problemàtica, va trobar la solució més adient pel municipi. Es va desplegar una xarxa de telecomunicacions PmP amb un manteniment i suport integrals, coordinant les actuacions per tal d’aconseguir una xarxa municipal de telecomunicacions i seguretat competent, actualitzada i sostenible.

PROBLEMÀTICA

Xarxa de telecomunicacions municipal obsoleta i sistema de seguretat sense garanties de qualitat durant el seu servei.

El municipi necessitava un suport tècnic professional per mantenir les infraestructures.

OBJECTIUS

Instal·lació d’una xarxa municipal de telecomunicacions competent, coordinada i sostenible. Interconnexió i interacció de tots els sistemes TIC municipals (sistemes informàtics, videovigilància, xarxes, etc.) amb aquesta nova xarxa.

SOLUCIÓ

L’equip de ControlCat, desprès d’estudiar la problemàtica, va trobar la solució més adient pel municipi. Es va desplegar una xarxa de telecomunicacions PmP amb un manteniment i suport integrals, coordinant les actuacions per tal d’aconseguir una xarxa municipal de telecomunicacions i seguretat competent, actualitzada i sostenible.