PROJECTE DE VIDEOVIGILÀNCIA MUNICIPAL

Instal·lació de càmeres de videovigilància a diferents punts de Cabrils.

#videovigilancia #seguretat #policia #cabrils #maresme #barcelona

Ubicació: Cabrils, Maresme (Barcelona)

Descripció: Instal·lació de càmeres de videovigilància a diferents punts del municipi amb monitorització des de la seu de la Policia Local.

Beneficiari: Ajuntament de Cabrils, Policia Local, residents, visitants i empresaries.

Dates: 2017

Estat: Operatiu

ControlCat a Cabrils

PROBLEMÀTICA

Inexistència de càmeres de videovigilància en punts importants del municipi amb necessitat de control i protecció, a més de controlar el fluxe de vehicles.

OBJECTIUS

Control en temps real del que està succeint a diferents indrets de la població sense haver de desplaçar-se.

Enregistrar aquestes imatges en format digital per a una posterior anàlisi.
Vigilància i ordenació del trànsit.

SOLUCIÓ

La solució més adequada, trobada per l’equip de ControlCat, va ser la instal·lació de 13 càmeres de videovigilància i la instal·lació d’una xarxa de telecomunicacions amb tecnologia WIMAX per gestionar les imatges del transport des de la comissaria de la Policia Local.

ACTIVACIÓ

La videogravació de les càmeres IP de l’Ajuntament es realitzarà de forma centralitzada a un NVR (Videogravador) ubicat a les dependències Policials.

Pel que fa a les gravacions distribuïdes per càmeres analògiques (antigues), es faran a través d’un XVR ubicat al CEM (Centre Esportiu Municipal), a les quals només hi té accés el cos policial a través de la Xarxa Wimax.

A les càmeres de dependències es col·loquen cartells seguint la normativa de la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades.

També es contempla la futura integració a la xarxa de les càmeres anteriors per poder ser visualitzades des de la Policia.