PROJECTE TIC INTEGRAL

Desplegament de la xarxa de telecomunicacions municipal i implantació de diferents solucions TIC a Sant Andreu de Llavaneres.

#llavaneres #maresme #barcelona #xarxa #telecomunicacions #wimax #wifi #voip #lan

Sant Andreu de Llavaneres

Ubicació: Sant Andreu de Llavaneres, Maresme (Barcelona)

Descripció: Instal·lació d’una xarxa de telecomunicacions basada en tecnologia WIMAX al municipi. Posterior implementació de solucions TIC: Ciberseguretat, WIFI, LAN, VOIP i G Suite.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, funcionaris, residents i visitants.

Data: 2016 - actualitat

Estat: Operatiu

PROBLEMÀTICA

Absència de xarxa de telecomunicacions municipal i necessitat d’interconnectar i comunicar els edificis públics del municipi amb tecnologies Ciberseguretat, WIFI, LAN, VOIP i G Suite.

 

PROBLEMÀTICA

Absència de xarxa de telecomunicacions municipal i necessitat d’interconnectar i comunicar els edificis públics del municipi amb tecnologies Ciberseguretat, WIFI, LAN, VOIP i G Suite.

 

 

OBJECTIUS

Connexió, comunicació i àgil intercanvi d’informació entre el conjunt dels edificis públics propietat o gestionats per l’Ajuntament. 

Desplegament d’una xarxa solvent, sostenible i útil. Millora de la productivitat dels funcionaris i millora dels serveis de cara al ciutadà.

SOLUCIÓ

Implantació d’una xaxa de telecomunicacions basada en la tecnologia WIMAX. Instal·lació d’un centre de control ubicat a l’Ajuntament i antenes PTP col·locades a Policia Local, Biblioteca, Casal Jove, Can Carlat, Torre TELCO. Concretament s’instal·laria un sistema d’antenes PTP interconnectades. Posteriorment s’implementen les tecnologies sol·licitades.

PROBLEMÀTICA

Absència de xarxa de telecomunicacions municipal i necessitat d’interconnectar i comunicar els edificis públics del municipi amb tecnologies Ciberseguretat, WIFI, LAN, VOIP i G Suite.

 

OBJECTIUS

Connexió, comunicació i àgil intercanvi d’informació entre el conjunt dels edificis públics propietat o gestionats per l’Ajuntament. 

Desplegament d’una xarxa solvent, sostenible i útil. Millora de la productivitat dels funcionaris i millora dels serveis de cara al ciutadà.

 

SOLUCIÓ

Implantació d’una xaxa de telecomunicacions basada en la tecnologia WIMAX. Instal·lació d’un centre de control ubicat a l’Ajuntament i antenes PTP col·locades a Policia Local, Biblioteca, Casal Jove, Can Carlat, Torre TELCO. Concretament s’instal·laria un sistema d’antenes PTP interconnectades. Posteriorment s’implementen les tecnologies sol·licitades.

Altres casos d'èxit

Arenys de Munt

Edifici de Santa Caterina

Vacarisses

 

Altres casos d'èxit

Barberà del Vallès

Edifici de Santa Caterina

Mollet del Vallès

PROBLEMÀTICA

Absència de xarxa de telecomunicacions municipal i necessitat d’interconnectar i comunicar els edificis públics del municipi amb tecnologies Ciberseguretat, WIFI, LAN, VOIP i G Suite.

OBJECTIUS

Connexió, comunicació i àgil intercanvi d’informació entre el conjunt dels edificis públics propietat o gestionats per l’Ajuntament. 

Desplegament d’una xarxa solvent, sostenible i útil. Millora de la productivitat dels funcionaris i millora dels serveis de cara al ciutadà.

SOLUCIÓ

Implantació d’una xaxa de telecomunicacions basada en la tecnologia WIMAX. Instal·lació d’un centre de control ubicat a l’Ajuntament i antenes PTP col·locades a Policia Local, Biblioteca, Casal Jove, Can Carlat, Torre TELCO. Concretament s’instal·laria un sistema d’antenes PTP interconnectades. Posteriorment s’implementen les tecnologies sol·licitades.

Altres casos d'èxit

Arenys de Munt

Edifici de Santa Caterina

Vacarisses

OBJECTIUS

Connexió, comunicació i àgil intercanvi d’informació entre el conjunt dels edificis públics propietat o gestionats per l’Ajuntament. 

Desplegament d’una xarxa solvent, sostenible i útil. Millora de la productivitat dels funcionaris i millora dels serveis de cara al ciutadà.

 

SOLUCIÓ

Implantació d’una xaxa de telecomunicacions basada en la tecnologia WIMAX. Instal·lació d’un centre de control ubicat a l’Ajuntament i antenes PTP col·locades a Policia Local, Biblioteca, Casal Jove, Can Carlat, Torre TELCO. Concretament s’instal·laria un sistema d’antenes PTP interconnectades. Posteriorment s’implementen les tecnologies sol·licitades.

Altres casos d'èxit

Arenys de Munt

Edifici de Santa Caterina

Vacarisses