PROJECTE TIC INTEGRAL

Desplegament de la xarxa de telecomunicacions municipal i implantació de diferents solucions TIC a Sant Andreu de Llavaneres.

#llavaneres #maresme #barcelona #xarxa #telecomunicacions #wimax #wifi #voip #lan

Ubicació: Sant Andreu de Llavaneres, Maresme (Barcelona)

Descripció: Instal·lació d’una xarxa de telecomunicacions basada en tecnologia WIMAX al municipi. Posterior implementació de solucions TIC: Ciberseguretat, WIFI, LAN, VOIP i G Suite.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, funcionaris, residents i visitants.

Data: 2016 - actualitat

Estat: Operatiu

ControlCat a Sant Andreu de Llavaneres

PROBLEMÀTICA

Absència de xarxa de telecomunicacions municipal i necessitat d’interconnectar i comunicar els edificis públics del municipi amb tecnologies Ciberseguretat, WIFI, LAN, VOIP i G Suite.

OBJECTIUS

Connexió, comunicació i àgil intercanvi d’informació entre el conjunt dels edificis públics propietat o gestionats per l’Ajuntament. 

Desplegament d’una xarxa solvent, sostenible i útil. Millora de la productivitat dels funcionaris i millora dels serveis de cara al ciutadà.

SOLUCIÓ

Implantació d’una xaxa de telecomunicacions basada en la tecnologia WIMAX. Instal·lació d’un centre de control ubicat a l’Ajuntament i antenes PTP col·locades a Policia Local, Biblioteca, Casal Jove, Can Carlat, Torre TELCO. Concretament s’instal·laria un sistema d’antenes PTP interconnectades. Posteriorment s’implementen les tecnologies sol·licitades.

ACTIVACIÓ

Un cop desplegat el sistema, es procedeix a aplicar les solucions tecnològiques següents: Creació d’una Xarxa LAN corporativa (ordinadors, perifèrics, servidors, apliacions corporatives), creació d’una Xarxa MAN corporativa (xarxa global incloent seus connectades), creació d’una Xarxa WLAN (wifi d’ús corporatiu en espais interiors i wifi de convidats securitzada), creació d’una xarxa VOIP, xarxa de ràdio freqüència de seguretat ciutadana amb càmeres de vídeo vigilància amb gravació d’imatges, subministrament de la llicència Google G Suite per a l’Ajuntament i instal·lació del software de ciberseguretat al centre de control.

Formació, manteniment i gestió d’incidències online i presencials.

× Escriu-nos per WhatsApp