SISTEMA DE SEGURETAT CIUTADANA

Subministrament i instal·lació d'un sistema de videovigilància amb lectura de matrícules a Vacarisses.

#videovigilància #seguretat #ALPR #vacarisses #vallèsoccidental #barcelona #lectura #matrícules

Vacarisses

Ubicació: Vacarisses, Vallès Occidental (Barcelona).

Descripció: Subministrament i instal·lació d'un sistema de videovigilància amb lectura de matrícules al municipi de Vacarisses.

Beneficiari: Ajuntament de Vacarisses, Policia Local, residents, visitants i empresaris.

Data: 2019

EstatOperatiu

PROBLEMÀTICA

El municipi de Vacarisses no disposa de la infraestructura tecnològica necessària per a poder implementar una sèrie de mecanismes que contribueixin a fer de la vila una localitat més segura.

 

 

OBJECTIUS

Implementació d'un sistema de lectura de matrícules a les zones habitades del municipi, enregistrament simultani i en temps real de les seves imatges, i poder dotar a la Policia Local d’un sistema de videovigilància per poder fer un seguiment real a fi de donar una millor resposta a la ciutadania.

SOLUCIÓ

Subministrament, instal·lació, configuració i legalització de 5 punts de control de seguretat ciutadana amb reconeixement automatitzat de matrícules, així com un servei de hosting del sistema de control al núvol i un servei de manteniment preventiu i correctiu del sistema. L’abast del projecte contempla, en l’àmbit tecnològic: Càmeres i dispositius de reconeixement de plaques de matrícules. Llicències de software que s’escaiguin. Desplegament de xarxa de comunicacions. Etc.

PROBLEMÀTICA

El municipi de Vacarisses no disposa de la infraestructura tecnològica necessària per a poder implementar una sèrie de mecanismes que contribueixin a fer de la vila una localitat més segura.

 

OBJECTIUS

Implementació d'un sistema de lectura de matrícules a les zones habitades del municipi, enregistrament simultani i en temps real de les seves imatges, i poder dotar a la Policia Local d’un sistema de videovigilància per poder fer un seguiment real a fi de donar una millor resposta a la ciutadania.

SOLUCIÓ

Subministrament, instal·lació, configuració i legalització de 5 punts de control de seguretat ciutadana amb reconeixement automatitzat de matrícules, així com un servei de hosting del sistema de control al núvol i un servei de manteniment preventiu i correctiu del sistema. L’abast del projecte contempla, en l’àmbit tecnològic: Càmeres i dispositius de reconeixement de plaques de matrícules. Llicències de software que s’escaiguin. Desplegament de xarxa de comunicacions. Etc.

Altres casos d'èxit

Arenys de Munt

Sant Vicenç de Montalt

Sant Andreu de Llavaneres

PROBLEMÀTICA

El municipi de Vacarisses no disposa de la infraestructura tecnològica necessària per a poder implementar una sèrie de mecanismes que contribueixin a fer de la vila una localitat més segura.

 

OBJECTIUS

Implementació d'un sistema de lectura de matrícules a les zones habitades del municipi, enregistrament simultani i en temps real de les seves imatges, i poder dotar a la Policia Local d’un sistema de videovigilància per poder fer un seguiment real a fi de donar una millor resposta a la ciutadania.

PROBLEMÀTICA

El municipi de Vacarisses no disposa de la infraestructura tecnològica necessària per a poder implementar una sèrie de mecanismes que contribueixin a fer de la vila una localitat més segura.

 

OBJECTIUS

Implementació d'un sistema de lectura de matrícules a les zones habitades del municipi, enregistrament simultani i en temps real de les seves imatges, i poder dotar a la Policia Local d’un sistema de videovigilància per poder fer un seguiment real a fi de donar una millor resposta a la ciutadania.

SOLUCIÓ

Subministrament, instal·lació, configuració i legalització de 5 punts de control de seguretat ciutadana amb reconeixement automatitzat de matrícules, així com un servei de hosting del sistema de control al núvol i un servei de manteniment preventiu i correctiu del sistema. L’abast del projecte contempla, en l’àmbit tecnològic: Càmeres i dispositius de reconeixement de plaques de matrícules. Llicències de software que s’escaiguin. Desplegament de xarxa de comunicacions. Etc.

Altres casos d'èxit

Arenys de Munt

Edifici de Santa Caterina

Vacarisses